82

عملی اگر کاشتید، عادتی درو خواهید کرد. عادتی اگر کاشتید، اخلاقی درو خواهید کرد. اخلاقی اگر کاشتید، سرنوشتی درو خواهید کرد.

typing
اگر قصد دارید مقاله یا کتاب خود را چاپ کنید حتما باید نکات قبل از چاپ و انتشار کتاب را رعایت کنید. تایپ و حروف‌چینی یکی از اولین مراحل چاپ کتاب می باشد. این مرحله از جمله خدمات قبل از ...
p22_books
اگر شما یک ناشر یا مولف کتاب باشید و اقدام به چاپ و انتشار کتاب خود کنید، اولین سوالی که ذهن شما را درگیر خود می کند، هزینه چاپ کتاب می باشد. هزینه ی چاپ کتاب به پارامتر های متفاوتی ...
1 7 8 9
توسط
تومان