تازه های نشر دپارتمان مدیریت
modiryar
  کتاب مدیریار فرهنگی طراح جلد و صفحه آرا : حمیدرضا خضرائی راد ۰۹۳۵۳۵۲۳۵۱۹ چاپ اول: ۱۳۹۷ شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۹۹-۲۳۹-۳-۱ نقل و چاپ نوشته‌ها‌ منوط به اجازه رسمی از ناشر است. عنوان و نام پدیدآور:   مدیر یار فرهنگی؛ کتاب همراه مدیران ...
توسط
تومان
مشاوره رایگان