تازه های نشر دپارتمان روان شناسی
mokafat
  کتاب مکافات نابلدی دپارتمان ادبیات طراح جلد: علی یاراحمدی ویراستار و صفحه‌‌آرا:  مهرداد حقی­ چاپ اول: زمستان ۱۳۹۷ شابک: ۰-۳۹-۶۲۳۷-۶۲۲-۹۷۸ نقل و چاپ نوشته‌ها‌ منوط به اجازه رسمی از ناشر است. عنوان و نام پدیدآور: مکافات نابلدی/ملیحه شهرستانی. مشخصات ...
my-baby
  کتاب کودک من دپارتمان ادبیات طراح جلد :  فاطمه علی اکبر صفحه آرا و ویراسـتار : مهرداد حقی چاپ اول: زمستان ۱۳۹۷ شابک: ۹-۳۶-۶۲۳۷-۶۲۲-۹۷۸ نقل و چاپ نوشته‌ها‌ منوط به اجازه رسمی از ناشر است. عنوان و نام پدیدآور: ...
regim
  کتاب رژیم موفقیت چاپ اول: ۱۳۹۷ شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۲۳۷-۱۱-۶ شمارگان : ۵۰۰ جلد نقل و چاپ نوشته‌ها‌ منوط به اجازه رسمی از ناشر است. عنوان و نام پدیدآور: رژیم موفقیت – رضا مرکبی مشخصات نشر: مشهد: انتشارات متخصصان، ۱۳۹۷٫ مشخصات ...
توسط
تومان
مشاوره رایگان