صفحه آرایی
book-mockup
تیم گرافیکی نشر متخصصان علاوه بر فروش کتاب ، با داشتن دانش و مهارت در زمینه طراحی و صفحه آرایی شما را در تمام مراحل چاپ کتاب کمک خواهد کرد . برخی از محصولات جلد آماده و موکاپ ها به ...
Untitled-1
اگر شما هم نویسنده ی یک کتاب یا مقاله و مترجم آن باشید تا بحال به این مشکل برخورده اید و نتوانسته اید اعداد و متن را در ورد فارسی کنید. حتی اگر برای تایپ یک مقاله وارد ورد شده ...
book-layout-with-word
اگر شما نویسنده و مولف یک کتاب یا مقاله باشید حتما با صفحه آرایی آشنایی دارید و ارزش و اهمیت آن را در پروسه ی چاپ می دانید. بعد از جلد کتاب، اولین قسمتی که مخاطبان و خواننده ها آن ...
توسط
تومان