قرارداد با ناشر
contract-with-publisher
 انواع قرارداد با ناشر برای چاپ کتاب بین ناشر و مولف منعقد میگیردد به چه صورت است ؟ اولین کلام سلام است و آرزوی سلامتی برای شما از اینکه انتشارات متخصصان که مفتخر به کسب عنوان ( بهترین و پرکارترین ...
توسط
تومان