مباحث مربوط به چاپ مقاله
abstract-writing
چکیده مقاله اولین بخش و یکی از تاثیرگذارین قسمت های هر مقاله است، برخلاف تصور چکیده مقاله به هیچ عنوان کم اهمیت نیست و باید برای نوشتن درست و اصولی زمان و دقت لازم را صرف کرد؛ نشر متخصصان به ...
MAGHALEE
استخراج مقاله از پایان نامه روند و پروسه خاص خود را دارد، همانطور که در مقالات قبلی نحوه استخراج کتاب از پایان نامه را برای شما توضیح دادیم و با توجه به نیاز دانشجویان و پژوهشگران کشور به این موضوع ...
maghale-vs-payanname
تفاوت پایان نامه با مقاله موضوع این مطلب در نشر متخصصان است، ما قبلا درباره نحوه تبدیل پایان نامه به کتاب و همچنین هزینه های چاپ و ارسال مقاله به کنفرانس مطالبی را ارائه کرده ایم، اما به راستی پایان ...
haziinehaye-maghale
هزینه چاپ مقاله در مجلات و منابع خارجی و نحوه سابمیت کردن مقاله، موضوع این محتوای ما در نشر متخصصان میباشد، سابمیت کردن مقاله و هزینه های مربوط به آن با روندی که در داخل کشور وجود دارد، اندکی متفاوت ...
SEND-an-article
ارسال مقاله به کنفرانس و استخراج آن از پایان نامه دکترا و ارشد، موضوع نشر متخصصان در این بخش از سایت میباشد، باتوجه اهمیت موضوع داشتنِ مقالات علمی در رزومه افراد و ثبت کردن آن در پایگاه های مرتبط، تصمیم ...
توسط
تومان