چاپ افست چیست؟
03
شهریور

چاپ افست – مرکز چاپ افست در ایران

منظور از چاپ افست چیست؟ هنگامی که مراحل چاپ کتاب انجام شد، اولین سوالی که ناشر جهت انتشار کتاب از شما می پرسد، این است که نوع چاپ چگونه باشد؟ با توجه به نوع کتاب، هدف چاپ آن و مقدار مشخص شده برای چاپ، مدل چاپ انتخاب می شود....

ادامه مطلب