استعلام هزینه چاپ کتاب
resume-book-perinting
خیلی از اساتید دانشگاه و یا اساتید دوره های آموزشی جهت افزایش اعتماد مخاطبین خود و همچنین اعتبارزایی به کار خود نیازمند ارائه روزمه می باشند و یکی از بهترین راه های ارائه رزومه، تبدیل کردن آن به کتاب می ...
indesign
صفحه آرایی با ایندیزاین برای کتاب، مجله یا مقاله یکی از بخش ها مهم صنعت چاپ میباشد، نشر متخصصان در این مقاله شما را با صفحه آرایی کتاب با ایندیزاین و هزینه های مربوط به آن در صورت درخواست سفارش ...
p22_books
هزینه چاپ کتاب، اولین سوالی است که اگر شما یک ناشر یا مولف کتاب باشید و اقدام به چاپ کتاب خود کنید، به ذهنتان خطور خواهد کرد. هزینه ی چاپ کتاب به پارامتر های متفاوتی بستگی دارد. به طور کلی ...
توسط
تومان