نشر متخصصان

درخواست همکاری

در صورت تجربه در هر یک از موارد زیر در رزومه خود درج کنید :
  • * تمامی ناشرین که با آنها همکاری می کردید
  • * جوایز ادبی
  • * دوره های مرتبط
  • * سابقه کاری
خانم رضازاده - پشتیبان نشر
خانم کاشانی - مشاور فروش
خانم هاشمی - مشاوره نشر

سفارش شما ثبت و در حال
هدایت به درگاه پرداخت می باشید.'