کتاب عاشقانه های مجازی گل مریم

طراح جلد : علی یاراحمدی

چاپ اول: ۱۳۹۷

نقل و چاپ نوشته‌ها‌ منوط به اجازه رسمی از ناشر است.

عنوان و نام پدیدآور: عاشقانه های مجازی گل مریم- مجید قاسمی

مشخصات نشر: مشهد: انتشارات متخصصان، ۱۳۹۷٫

مشخصات ظاهری: قطع رقعی

شابک : ۸-۶-۹۹۴۵۵-۶۲۲-۹۷۸

 وضعیت فهرست نویسی: فیپا.

موضوع : شعر فارسی– قرن ۱۴

موضوع : Persian poetry — 20th century

رده بندی کنگره : ۸۳۵۷PIR 1397 2 ع۵الف/

رده بندی دیویی : ۶۲/۱فا۸

شماره کتابشناسی ملی : ۵۲۵۴۶۶۰

در این کتاب می خوانیم:

خزان عمر

درخزان عمر من هستی به مانند بهار

برکویرتشنه ی قلبم چو بارانی ببار

 

درتب عشق تومی سوزد همه جان وتنم

لحظه ای برما گذرکن ای نسیم کوهسار

 

تک درختی تشنه ام در این بیابان عطش

سوی من جاری شو ای آب زلال جویبار

 

من چو باغی تشنه و بایر شدم از داغ عشق

باغبانم باش و در قلبم گل مریم بکار