کتاب عوارض مراقبت های درمانی بیمارستانی

دپارتمان پزشکی

چاپ اول

بهار ۱۳۹۸

طراح جلد: علی یار احمدی

ویراستار و صفحه آرا: مهرداد حقّی

شابک: ۳-۷۰-۶۲۳۷-۶۲۲-۹۷۸

نقل و چاپ نوشته‌ها منوط به اجازه رسمی از ناشر است.

 

فهرست‌نویسی بر اساس اطلاعات فیپا

عنوان و نام پدیدآور: عوارض مراقبت‌های درمانی بیمارستانی/ محمدحسین عزیزی/ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران

مشخصات نشر: مشهد: متخصصان، ۱۳۹۸.

مشخصات ظاهری: ۱۱۴ ص.؛ ۵/۱۴×۵/۲۱ س‌م.

رده بندی کنگره: ۱۳۹۸ ۴ ع ۱ آ/ ۳۹۹RA

رده بندی دیویی: ۱/۳۶۲

شماره کتابشناسی ملی:  ۵۶۴۷۲۱۸

 موضوعات: مراقبت‌های بیمارستانیHospital care – خدمات پزشکی   Medical care – عفونت‌های بیمارستانی- ‌ Nosocomial infections

 

 

در این کتاب می خوانیم:

عوارض بیمارستانی یکی از شایع‌ترین علل مرگ‌ومیر محسوب می‌شوند. این عوارض، هم حین بستری ایجاد می‌شوند، هم بعد از ترخیص؛ که این دو عامل روی‌هم‌رفته ۶۰ درصد از علل مرگ میر را به خود اختصاص داده‌اند.