کتاب آیات روشنگر

چاپ اول: ۱۳۹۷

شمارگان: ۵۰۰ نسخه

طراح جلد : علی یاراحمدی

شابک: ۹-۷-۹۹۲۳۹-۶۲۲-۹۷۸

چاپ، صحافی : چاپخانه قرآن کریم

نقل و چاپ نوشته‌ها‌ منوط به اجازه رسمی از ناشر است.

عنوان و نام پدیدآور:  آیات روشنگر/زینب یزدان پرست

مشخصات نشر: مشهد: انتشارات متخصصان، ۱۳۹۷٫

مشخصات ظاهری: قطع رقعی ۱۶۵ صفحه

وضعیت فهرست نویسی: فیپا.

موضوع : قرآن — فضائل

موضوع : Quran — Virtues

موضوع :  قرآن سوره ها و آیه ها، خواص

موضوع Quran – -* Suras and ayats, Use of

رده بندی کنگره : ۱۳۹۷ ۹آ۴ی/۸۶BP

رده بندی دیویی : ۱۵۸/۲۹۷

شماره کتابشناسی ملی : ۵۲۱۴۵۸۹

در این کتاب می خوانیم:

ضرورت تحقیق پیرامون قرآن به دلیل ضرورت تلاوت و آشنایی با قرآن است و ضرورت تلاوت و آشنایی با قرآن از آنجا که برنامه زندگی انسانهاست روشن می شود و همه مردم جهان به این برنامه ی زندگی نیاز مبرم دارند؛ چرا که هر زندگی بدون برنامه ای، در سردرگمی و به سوی نابودی است. و همه برای رسیدن به زندگی سالم و سعادتمندانه به قرآن نیازمندند. دوری از قرآن انسان ها را به منجلاب فساد و تباهی کشیده است. سر منشاء تمام مشکلات زندگی بیگانگی با قرآن است؛ امام خمینی (ره) می فرماید:«مشکل بزرگ مسلمین این است که قرآن کریم را کنار گذشته اند و تحت لوای دیگران در آمده اند

کلمات قصار امام خمینی (ره) ص ۴۳