کتاب الهامات شبانه

دپارتمان ادبیات

نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: بهار ۹۸

طراح جلد: تیم متخصصان

صفحه‌ آرا: امیررضا سالخورده

شابک : ۴-۶۰-۶۲۳۷-۶۲۲-۹۷۸

عنوان و نام پدیدآور  :  الهامات شبانه/ الهام سیدمصطفوی.

‏مشخصات نشر  :  مشهد: متخصصان‏ ، ۱۳۹۸٫

‏مشخصات ظاهری  :  ‏۵۹ ص. ؛ ۵/۱۴×۵/۲۱ س‌م.

‏شابک  :   ۴-۶۰-۶۲۳۷-۶۲۲-۹۷۸

‏وضعیت فهرست نویسی  :  فیپا

‏موضوع  :  شعر فارسی– قرن ۱۴

‏موضوع  :  Persian poetry — 20th century

‏‏رده بندی کنگره  :  ‏ PIR۸۳۴۸  /ی۴ خ۹ ۱۳۹۷

‏رده بندی دیویی  :  ‏  ۸ فا ۱/۶۲

‏شماره کتابشناسی ملی  :    ۵۵۸۹۰۲۲

 

در این کتاب می خوانیم:

سرآغاز هر شروع و سه نقطه انتظاری برای ادامه.
و ما غوطه ور، میانِ این دو زندگی را می گذرانیم تا نقطه سرِخط های بعد…