کتاب عشق مرکب حرکت است

دپارتمان ادبیات

طراح جلد : علی یاراحمدی

چاپ اول: ۱۳۹۷

نقل و چاپ نوشته‌ها‌ منوط به اجازه رسمی از ناشر است.

عنوان و نام پدیدآور:  عشق مرکب حرکت است/مریم رجبی

مشخصات نشر: مشهد: انتشارات متخصصان، ۱۳۹۷٫

مشخصات ظاهری: قطع رقعی ۴۶ صفحه

شابک : ۱-۵-۹۹۴۵۵-۶۲۲-۹۷۸

 وضعیت فهرست نویسی: فیپا.

موضوع : داستان های فارسی قرن ۱۴

موضوع : Persian fiction — 20th century

رده بندی کنگره : ۱۳۹۷ ۵ع۱۷۳ج/۸۳۴۵PIR

رده بندی دیویی : ۶۲/۳فا۸

شماره کتابشناسی ملی : ۵۲۵۴۵۴۸

در این کتاب می خوانیم:

هرگاه در زندگی ام رفتم و نرسیدم، تنها این جمله را با خود تکرار کردم ؛ این بار نشد! من به امید دریافت چیزی فراتر تلاشم را دو چندان خواهم کرد.

نا امید شدم ولی سعی کردم امیدم را باز یابم.

به دنبال نقطه ضعفم گشتم، یافتمش و سعی کردم بر طرفش کنم و از نو شروع کنم. در هر شروع مجدد، من انسان دیگری شده بودم.