کتاب گرداب تمنا

دپارتمان ادبیات

طراح جلد: مهدی رضایی

صفحه‌آرا: مهرداد حقّی

چاپ اول: زمستان ۱۳۹۷

شابک: ۹-۵۲-۶۲۳۷-۶۲۲-۹۷۸

نقل و چاپ نوشته‌ها‌ منوط به اجازه رسمی از ناشر است.

عنوان و نام پدیدآور: ‏‫گرداب تمنا ‏‫/ مجموعه غزلیات شهریار احمدی.

مشخصات نشر: مشهد: انتشارات متخصصان، ۱۳۹۷٫

مشخصات ظاهری: قطع رقعی؛ ‏‫۱۰۶ص‏‫؛ ۵/۱۴×۵/۲۱ س‌م.

وضعیت فهرست نویسی: فیپا.

موضوع: شعر فارسی- قرن ۱۴

موضوع: Persian Poetry – ۲۱st century

رده بندنی کنگره: ۱۳۹۷ گ۷۴۴۳۲۴/۸۳۳۴PIR

رده بندی دیویی : ۶۲/۱فا۸

شماره کتابشناسی ملی: ۵۵۱۴۲۵۸

 

در این کتاب می خوانیم:

سکوت گاه یک نعمت است، گاه یک فرصت، گاه خود بستری است برای ظهور.

در خامشی گاه به خود رخصت شنیدن صداها و نجواهایی قریب می‌دهیم که در هیاهوی فریادها توان شنیدن آن را نداریم.

در خامشی تنها تو هستی و خود و اندر بیان احوالات وجدان و احساسات سخنانی میان دل و خود بیان می‌شود که گویی بنان در بیان و خلق آن بی تاثیر بوده و تنها راوی سخنان میان عقل و دل است.