کتاب حی علی الجنون

دپارتمان ادبیات

طراح جلد: علی یاراحمدی

ویراسـتار و صفحه‌آرا: مهرداد حقّی

چاپ اول: زمستان ۱۳۹۷

  شابک: ۳-۵۴-۶۲۳۷-۶۲۲-۹۷۸

نقل و چاپ نوشته‌ها‌ منوط به اجازه رسمی از ناشر است.

عنوان و نام پدیدآور:  پیش به سوی دیوانگی (حی علی‌الجنون) / زینب قاسمی

مشخصات نشر: مشهد: انتشارات متخصصان، ۱۳۹۷٫

مشخصات ظاهری: ‏‫قطع رقعی؛ ۴۱ ص.‏‫؛ ۵/۱۴ × ۵/۲۱ س‌م.

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا.

موضوع: شعر فارسی – قرن ۱۴

Persian poetry – ۲۱st century

 

رده بندنی کنگره: ۱۳۹۷ ۹پ۵الف / ۸۳۵۷ PIR

رده بندی دیویی: ۶۲/۱فا۸

شماره کتابشناسی ملی: ۵۵۵۱۰۸۷

 

در این کتاب می خوانیم:

امشب دوباره قلم بر دست

می‌نویسم بر قلب شکسته کاغذ

می‌نویسم که یادت باز جوانه داده

ریشه زده به جانم باز این عاشقانه

افسوس از نبودن

یا همان درد دوری کشیدن

جانِ مرا دریده روی تو را ندیدن

ای کاش که امشب یادی کنی ز حالم

ببینی این تمنا تا‌به‌کجا کشیـده