کتاب تو را دوست می دارم

دپارتمان ادبیات

نوبت چاپ : اول

تاریخ چاپ : زمستان ۹۷

طراح جلد : میترا گله‌ دار

ویراستار و صفحه‌ آرا : مهرداد حقّی

شابک : ۶-۳۷-۶۲۳۷-۶۲۲-۹۷۸

نقل و چاپ نوشته‌ها‌ منوط به اجازه رسمی از ناشر است.

عنوان و نام پدیدآور: تو را دوست می‌دارم/ محمدحسن موحدی.

مشخصات نشر: مشهد: متخصصان، ‏‫۱۳۹۷.

مشخصات ظاهری: قطع رقعی ‏‫۵۷ ص.

وضعیت فهرست نویسی: فیپا.

موضوع: نامه‌های فارسی – قرن ۱۴ –اندرز‌نامه‌های فارسی – قرن ۱۴   Persian letters – ۲۱st century     – Maxims, Persian- 20th century

رده بندی کنگره: ‏‫PIR۸۳۶۱ /و۳ت۹ ۱۳۹۷

رده بندی دیویی: ۶۲/۶فا۸

شماره کتابشناسی ملی: ۵۴۴۲۷۸۰

 

 

در این کتاب می خوانیم:

زیبای نازنینم

برای شناخت یک انسان کلیت او را در نظر بگیر.

اما منتظر یافتن انسان نیز نمان.

تو را زندگی باید.

شادی، سر‌حالی، نشاط…