کتاب خنده های تلخ مترسک

دپارتمان ادبیات

طراح جلد : علی یاراحمدی

چاپ اول: ۱۳۹۷

شابک: ۴-۰۲-۶۲۳۷-۶۲۲-۹۷۸

نقل و چاپ نوشته‌ها‌ منوط به اجازه رسمی از ناشر است.

عنوان و نام پدیدآور: خنده ی تلخ مترسک سعید جلالت

مشخصات نشر: مشهد: انتشارات متخصصان، ۱۳۹۷٫

مشخصات ظاهری: قطع رقعی ۷۱ صفحه

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

موضوع : شعر فارسی قرن ۱۴

موضوع : Persian poetry — 20th century

رده بندی کنگره : ۱۳۹۷ ۹خ۲ل/PIR8339

رده بندی کنگره : ۶۲/۱فا۸

شماره کتابشناسی ملی : ۵۲۹۱۹۰۱

در این کتاب می خوانیم:

دیرگاهیست درین مُلک سلیمانی نیست

یا سلیمانی اگر هست به دیوانی نیست

 

سالها حی علی خیرالعمل جسته ام و

دیده ام در بُن گل دسته مسلمانی نیست

 

این چه شهریست که یوسف به کلافی نخرند

این چه دردیست که معشوقه به زندانی نیست

 

دگر از وسوسه ی عشق پشیمان شده ام

سهمم از بودن تو غیر پریشانی نیست