کتاب مهریماهنوشت

دپارتمان ادبیات

طراح جلد : علی یاراحمدی

چاپ اول: ۱۳۹۷

شابک: ۹-۰۷-۶۲۳۷-۶۲۲-۹۷۸

نقل و چاپ نوشته‌ها‌ منوط به اجازه رسمی از ناشر است.

عنوان و نام پدیدآور:  مهریماهنوشت / رضوانه آسیایی طاهری

مشخصات نشر: مشهد: انتشارات متخصصان، ۱۳۹۷٫

مشخصات ظاهری: قطع رقعی ۱۷۷ صفحه

وضعیت فهرست نویسی: فیپا.

موضوع : شعر فارسی قرن ۱۴

موضوع : Persian poetry — 20th century

رده بندنی کنگره : ۱۳۹۷  ۹م۹۶س/۸۳۳۳PIR

رده بندی دیویی :۶۲/۱فا۸

شماره کتابشناسی ملی : ۵۳۱۰۳۹۹

در این کتاب می خوانیم:

شوق دمادم

 

شور چشمان تو را کم دارم

همه شب گریه ی نم نم دارم

ای که با من سر دعوا داری

من به تو شوق دمادم دارم