کتاب مکافات نابلدی

دپارتمان ادبیات

طراح جلد: علی یاراحمدی

ویراستار و صفحه‌‌آرا:  مهرداد حقی­

چاپ اول: زمستان ۱۳۹۷

شابک: ۰-۳۹-۶۲۳۷-۶۲۲-۹۷۸

نقل و چاپ نوشته‌ها‌ منوط به اجازه رسمی از ناشر است.

عنوان و نام پدیدآور: مکافات نابلدی/ملیحه شهرستانی.

مشخصات نشر: مشهد: انتشارات متخصصان، ۱۳۹۷٫

مشخصات ظاهری: ۱۴۳ص. قطع رقعی

وضعیت فهرست نویسی: فیپا.

موضوع:  زناشویی – ایران – روان‌درمانی

‏Marital psychotherapy – Iran – ‏مشاوره روان‌شناختی – ایران

Psychological consultation – Iran – زناشویی – ایران – ارتباط – جنبه‌های روان‌شناسی    Communication in marriage – Iran – Psychological aspects

‏طلاق گرفتگان – راهنمای مهارت‌های زندگی – Divorced people — Life skills – طلاق   ایران — جنبه‌های روان‌شناسیDivorce — Iran — Psychological aspects

رده بندنی کنگره : ۱۳۹۷ ۷م۹ش/۵/۴۸۸ RC     رده بندی دیویی : ‏‫۶۱۶/۸۹۱۵۶

شماره کتابشناسی ملی :   ۵۴۶۴۲۳۲

 

در این کتاب می خوانیم:

اولین گام در فرآیند بازسازی زندگی پس از طلاق، مرحله فقدان و سوگواری است که با ۳ واکنش رایج رفتاری و هیجانی از جمله انکار، غم و اندوه همراه با اضطراب و عصبانیت و در نهایت پذیرش واقعیت همراه است.