کتاب نقش دل

  دپارتمان ادبیات

نوبت چاپ : اول

تاریخ چاپ : زمستان ۹۷

طراح جلد : علی رخشانی

ویراستار و صفحه‌آرا : مهرداد حقی

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۲۳۷-۳۵-۲

نقل و چاپ نوشته‌ها‌ منوط به اجازه رسمی از ناشر است.

عنوان و نام پدیدآور: نقش دل / فاطمه تجلی

مشخصات نشر: مشهد: انتشارات متخصصان، ۱۳۹۷٫

مشخصات ظاهری: ‏۴۰ ص.؛ ۵/۱۴×۵/۲۱ س‌‌م.

                                                      وضعیت فهرست نویسی: فیپا.

موضوع : قطعه‌های ادبی فارسی — قرن ۱۴

موضوع :  Literary passages, Persian — 20th century

 

رده بندنی کنگره : ۱۳۹۷ ن۷ج۷۴۵/۸۳۳۷

رده بندی دیویی : ۸۶۲/۸ف۸۱

      شماره کتابشناسی ملی : ۵۴۴۰۱۰۵

در این کتاب می خوانیم:

کاش بودی…

آن قدر دلتنگت هستم

که نزدیک است اشک های محبوسم

از انتهای قلم روحم بر قلبم ببارد.

و همه ی جوانه های تازه ی سرزمین قلبم را بشوید که اگر بشوید…