کتاب پیامبر و عرب قبل از اسلام

نوبت چاپ : اول

تاریخ چاپ : زمستان ۹۷

طراح جلد : علی رخشانی

صفحه آرا : امیررضا سالخورده

چاپ، صحافی : قرآن کریم

لیتوگرافی : قرآن کریم

شمارگان : ۵۰۰ جلد

شابک : ۱-۴۵-۶۲۳۷-۶۲۲-۹۷۸

نقل و چاپ نوشته‌ها‌ منوط به اجازه رسمی از ناشر است.

عنوان و نام پدیدآور: پیامبر و عرب قبل از بعثت / علی کردائی

مشخصات ظاهری: قطع رقعی

موضوع: محمد‏‫ (ص) ، پیامبر اسلام، ‏‫۵۳ قبل از هجرت -‏‏ ۱۱ق.‏ — تعالیم

موضوعMuhammad, Prophet — Teachings :

موضوع : جاهلیت

موضوع : Jaheliyat

موضوع :  عربستان – اوضاع اجتماعی – پیش از اسلام

موضوع :    Arabian Peninsula – social conditions – To 622

رده بندی کنگره : ۱۳۹۷ ۹پ۴ک/۷/۲۲۷BP

رده بندی دیویی :۴۷/۲۹۷

شماره کتابشناسی ملی :۵۴۷۳۵۸۲

 

در این کتاب می خوانیم:

جهالت، غارتگری، ظلم و ستم، تضییع حقوق ضعیفان و محرومان، فساد و بی بند و باری، تبعیض و ناعدالتی، نگرانی و دلهره، دوری از اخلاق و انسانیت، بخشی از تصویر تاریک دوران قبل از بعثت بود.

بدین گونه پیامبر اکرم از سوی خداوند، به پیامبری مبعوث گشت و به سوی اجتماعات فرستاده شد تا بزرگترین تحول فکری و عملی را در زندگی و تاریخ انسان پدید آورد. بدون شک بعثت پیامبر از مهمترین و بنیادی ترین اتفاقاتی است که بشر در طول حیات خود با آن مواجه بوده و به عنوان حادثه ای بس بزرگ و عظیم، نقش مهم و تأثیرگذاری در سرنوشت انسانها داشته است.