کتاب طنین آغاز

چاپ اول: ۱۳۹۷  –

شابک:  ۴-۲-۹۹۲۳۹-۶۲۲-۹۷۸

نقل و چاپ نوشته‌ها‌ منوط به اجازه رسمی از ناشر است.

عنوان و نام مولف : طنین آغاز/سمیرا علیپور موسی آبادی

مشخصات نشر: مشهد: انتشارات متخصصان، ۱۳۹۷٫

مشخصات ظاهری: قطع : رقعی تعداد صفحات : ۶۲

وضعیت فهرست نویسی: فیپا.

موضوع : نثر فارسی — قرن ۱۴

موضوع : Persian prose literature — 20th century

موضوع : شعر فارسی– قرن ۱۴

موضوع : Persian poetry — 20th century

رده بندی کنگره : ۱۳۹۷ ۹ط۱۴۲۶ل/۸۳۵۴PIR

‏رده بندی دیویی : ۶۲/۱فا۸

شماره کتابشناسی ملی : ۵۱۸۳۵۱۳

در این کتاب می خوانیم:

می‌شود فرسنگ‎ها فاصله داشت، ولی مثل سایه همراه بود.

این را وقتی فهمیدم که خدا تو را سر راهم قرار داد.

از تو تشکر می‎کنم برای همراهی‎ها و هم‌دلی‎هایی که مرا در راه رسیدن به اهدافم پرانگیزه‌تر کرد.