کتاب ورطه مشکی

دپارتمان ادبیات

نوبت چاپ : اول

تاریخ چاپ : بهار ۱۳۹۸

طراح جلد : علی یار احمدی

ویراستار و صفحه‌ آرا : مهرداد حقّی

شابک : ۱-۵۸-۶۲۳۷-۶۲۲-۹۷۸

نقل و چاپ نوشته‌ها‌ منوط به اجازه رسمی از ناشر است.

 

عنوان و نام پدیدآور : ورطه‌ی مشکی/ مرضیه مضاف.

مشخصات نشر : مشهد؛ متخصصان؛ ‏۱۳۹۷.

مشخصات ظاهری : ۵۶ص؛ قطع رقعی

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا.

موضوع : شعر فارسی – قرن ۱۴

رده بندی کنگره : ۱۳۹۷ ۴و۲ض/۸۳۶۱PIR

رده بندی دیویی : ۶۲/۱فا۸

شماره کتابشناسی ملی : ۵۵۸۲۵۱۱  

 

 

 

در این کتاب می خوانیم:

به نام زیبا بخش هستی و هستی بخش زیبا

 

از کودکی بارها نوشته­ام. در مورد کودکی­هایم، طبیعت، خدایی که آن­را به زیبایی کودکانه­ام دوست داشتم.

عشق، بزرگ­ترین و قوی­ترین و زیباترین نیروی محرک برای نوشتنم بود.

در تلخی­ها و شادی­ها و دوری­ها، تا این اتصال  انجام می­شد،                              فقط می­نوشتم.