تکمیل فرم همکاری با ما

همکاری با ما

انتشارات متخصصان از افراد متخصص در حوزه‌ی ترجمه، ویرایش، تایپ، صفحه‌آرایی و … دعوت به همکاری می‌نماید. در صورتی که احساس می کنید توانایی کمک به انتشارات ما را دارید فرم زیر را تکمیل نمایید. 

توسط
تومان